Image by Dave Hoefler

Welkom bij Redwoods Capital

Redwoods Capital is een institutionele beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, die belegt in financiële instrumenten en liquide middelen.

Onze beleggingsstrategie is gericht op de lange termijn en berust op de principes van value investing. Zo proberen we over een langere termijn (> 5 jaar) netto positieve resultaten te behalen, die het kapitaal laten aangroeien en beschermen tegen inflatie. 

We maken onafhankelijke, kwantitatieve en kwalitatieve analyses van bedrijven. Redwoods Capital richt zich op bedrijven met sterke competitieve voordelen, groeiende positieve free cash flows, een gezonde balans, uitmuntend en betrouwbaar management en een track record van goede kapitaalallocatie en focus op aandeelhouder returns.

We beleggen enkel in bedrijven waarvan we de waarde aanzienlijk hoger inschatten dan de huidige marktprijs. Hierdoor creëren we onze eigen margin of safety.

We durven tegen de stroom in te beleggen in sectoren en industrieën die op korte termijn niet als aantrekkelijk beschouwd worden.

© 2021 Redwoods Capital